Re-engineering bulktransportsystemen | Deswarte

Re-engineering bulktransportsystemen

Veevoeder en voedingsindustrie 

Voor een belangrijke Europese leverancier van ingrediënten en grondstoffen voor voeder- en voedingsindustrie staat Deswarte in voor enkele bulkhandling oplossingen op maat.

Samenwerking Deswarte 

Het gaat om een gefaseerde verbetering en re-engineering van enkele elevatoren en kettingtransporteurs voor scheepsbelading en scheepslossing.

Één van de kettingtransporteurs meet 104 meter lang en brengt het product uit de silo’s naar de elevatoren die op zijn beurt ervoor zorgt dat het product ofwel van het schip naar de silo’s ofwel van de silo’s naar het schip geloodst wordt.

De klant is daarnaast in volle expansie en bouwt een nieuwe productie-omgeving. Deswarte voorziet een kettingtransporteur en ondersteunende structuur die producten zal transporteren van het bestaande naar nieuwe gebouw. Op de silo’s van het nieuwe gedeelte plaatsen we ook een nieuwe kettingtransporteur die het product naar de gewenste silo brengt.